Seriál pretekov ŠTUPLÍK CUP vznikol z dôvodu podchytiť záujem detí a mládeže ktoré chcú začať svoju pretekársku činnosť v plávanej. Myslíme si, že uvedený typ pretekov časom pomôže zvýšiť počet a kvalitu pretekárov v ligových súťažiach SRZ a konkurenciu v reprezentačných družstvách mládeže.

Hlavnými organizátormi pretekov sú: DRK JAROSLAVA HELERA, SEKCIA LRU-P  pri Rade SRZ , Žilina, ZDRUŽENIE PRIAZNIVCOV ŠPORTOVÉ­HO RYBOLOVU
Spolu organizátori pretekov sú rybárske organizácie SRZ Hlohovec, Nové Mesto n/ Váhom, Piešťany a Vrbové.
Mediálny sponzori: RRR a Slovenský Rybár.

Preteká sa podľa upravených pravidiel pre LRU plávaná, spresnených v propozíciách k pretekom.

Seriál pretekov je určený pre neregistrovaných pretekárov v plávanej – narodených v roku 2001 a mladších.
Termínový kalendár 2015:

10.5.2015 - ZELENÁ VODA, SRZ MO Nové Mesto n/ Váhom

21.6.2015 - ŠTRKOVISKO ZELENICE, SRZ MsO Hlohovec

11.7.2015 - VN Čerenec, SRZ MO Vrbové

29.11.2015 - ZEBCO CUP, obtokové rameno, SRZ MsO Piešťany