KINDER SPINNING TOUR 2015

Seriál pretekov KINDER SPINNING TOUR vznikol v roku 2014 z dôvodu absencie dlhodobých súťaží detí v LRU prívlač, dlhodobého nezáujmu viacerých organizácii o usporadúvanie pretekov v prívlači ako aj z dôvodu podchytiť záujem detí a mládeže o túto techniku nielen v DRK, ale aj v rámci Slovenska – krajine viacnásobných majstrov sveta.

Hlavnými organizátormi pretekov sú DRK JAROSLAVA HELERA a ZDRUŽENIE PRIAZNIVCOV ŠPORTOVÉHO RYBOLOVU

Sponzori pretekov sú firmy: GUNKI, ROBINSON a SPORTS.
Spoluorganizátori pretekov sú rybárske organizácie, Nové mesto n/V, Piešťany a Vrbové.
Mediálny sponzori: RRR a Slovenský Rybár.

Kategórie: - U-14 (deti ročník narodenia 2001 a mladší)

                  - U-18 (ročník narodenia 1996-2000)

Dátum jednotlivých pretekov + názov pretekov + organizácia + miesto konania
GUNKI CUP -Striebornica. Termín pretekov: pôvodný termín pretekov 5. 4.2015 je z dôvodu veľkonočnej nedele zmenený na 4.4.2015 !

12.7.2015 ROBINSON SPINNING CUP - Váh Piešťany. SRZ MsO Piešťany
3.10.2015 Novomestský pohár, Štrkoviská Považany, SRZ MO Nové Mesto n/ Váhom
11.10.2015 SALMO SPINNING CUP + záverečné vyhodnotenie celého ročníka, VN Čerenec, SRZ MO Vrbové

Rokuje sa o usporiadaný ešte jedného preteku!