2% pomôžu aj nám 

Zákon o dani z príjmov umožňuje už viac rokov darovať neziskovým organizáciám časť zaplatenej dane z príjmov a tak im pomáhať pri napĺňaní ich poslania. O Vašu podporu sa uchádzajú aj Detské rybárske krúžky pri ZŠ v Piešťanoch, Vrbovom a vo Veľkých Kostoľanoch. Podiel, ktorý sa nám rozhodnete venovať, nie je sumou "navyše", ale časťou Vašej už zaplatenej dane. Takto získané finančné prostriedky budú použité na organizovanie športových rybárskych súťaží, nákup upomienkových predmetov pre výhercov rybárskych súťaží a úhrada nákladov spojených s ich organizovaním a športovú činnosť detského rybárskeho krúžku .

 

Potrebné údaje nájdete po kliknutí:  MO SRZ VRBOVÉ,

Kópie vyhlásení daňovníkov môžete zaslať mailom na adresu vedúceho DRK.

ĎAKUJEME!!!