preteky žiakov ZŠ okresu Piešťany 2015

Mesto Piešťany, Mesto Vrbové, Mikroregión nad Holeškou, SRZ MsO Piešťany, SRZ MO Vrbové, Detské rybárske krúžky Jaroslava Helera  a ZDRUŽENIE PRIAZNIVCOV ŠPORTOVÉHO RYBOLOVU

Vás pozývajú na:

Piaty ročník rybárskych pretekov žiakov základných škôl okresu Piešťany

Pretekov sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ okresu Piešťany a žiaci maximálne štvrtého ročníka osemročného štúdia na gymnáziu Piešťany.

Pretekov sa môžu zúčastniť družstvá reprezentujúce školu alebo  obec. Školu alebo obec  môžu reprezentovať maximálne dve štvôr členné družstvá zložené zo žiakov danej školy alebo žiaci bývajúci spoločne v jednej obci. Družstvo môže byť zložené aj z menšieho počtu pretekárov!

Termín a miesto pretekov: sobota 6.6.2015, VN Čerenec, Vrbové

Všetky potrebné informácie a prihlášku nájdete TU

Prihlášky zasielajte od 31.5.2015.