MIVARDI FEEDER CUP

 Na základe dohody usporiada SRZ MsO Piešťany v spolupráci s DRK Jaroslava Helera a firmou Mivardi pretek v LRU feeder:
MIVARDI CUP 2014
 Termín konania: nedeľa, 27. apríla 2014
  Miesto konania:  Váh od kúpaliska Eva proti prúdu po stavidlá Obtokového ramena.
 Kategórie: - U-14 (deti ročník narodenia 2000 a mladší)
                   U-18 (ročník narodenia 1995-1999).
 Účastníci pretekov:  na základe prihlášky. Zoznam je zverejnený nižšie.
Na pretekoch môžu štartovať len prihlásený pretekári !!!
Generálny sponzor celého seriálu pretekov je firma Innovia s.r.o
Generálny sponzor pretekov: f. MIVARDI   https://www.mivardi.sk/

Organizačný štáb:
 Riaditeľ pretekov: Moravčík Vladimír
 Garant pretekov:   Heler Jaroslav
 Hlavný rozhodca:   Strečanský Dávid
 Sektorový rozhodcovia: Kollár Matej + 2 vybraný z rodičov pretekárov
 Príprava trate: Masarech Pavel, Šamík Peter, Heler Jaroslav
 Označenie trate: Boor, Heler Jaroslav,
 Parkovanie aut: Masarech Pavol.
 Bodovacia komisia + váženie rýb:  Lipka Martin,  Strečanský Dávid, Sulák Miroslav, Valentovič Roman + vybraný rodič.
Technické pokyny : Preteká sa v disciplíne LRU – feeder podľa prispôsobených Predpisov pre športovú činnosť SRZ a Súťažných pravidiel LRU – feeder vydaných v roku 2012.
 Protesty: rieši komisia v zložení: Moravčík, Strečanský, Lipka, Heler + jeden vybraný rodič.
Poriadok po pretekoch: Babač Ján, Humaj Maroš, + určený pretekári
Časový harmonogram pretekov
 07.00 - 07.30 prezentácia
 07.30 - otvorenie, sľub pretekárov, poučenie, losovanie a presun na pretekárske miesto a príprava na preteky
 do 8.30 kontrola krmiva
 08.50 vnadenie
 09.00 - 13.00 pretek
 13.00 - 13.30 váženie
 14.00 vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien
 
Pokyny k pretekom:
Príjazd k pret. trati:
Na ceste medzi Piešťanmi a Bankou je odbočka do kúpeľov. Po príchode k rampe sa preukážete vytlačeným obrázkom „vstup“ ktorý je v prílohe zaslaného mailu. Pracovníci si zapíšu SPZ vášho auta a pustia Vás dnu. Pokračujete v zmysle prílohy „mapa“ ku golfovému ihrisku, kde prejdete cez val Váhu a zaparkujete na vyhradenom mieste „P“.
Prezentácia:
V prípade že nestihnete z rôznych dôvodov prísť na prezentáciu do 7,30, treba telefonicky na mobil 0905 640 287 nahlásiť meškanie a losovanie prebehne bez Vás, ale budete losovaný.
V prípade že nie ste prihlásený, ani nechoďte, nakoľko je trať postavená podľa počtu vopred prihlásených pretekárov.
K pravidlám pretekov:
Na základe aj Vašich dotazov,... prišlo k jednoduchšej úprave pravidiel oproti roku 2013. Sú prispôsobené k nižšiemu finančnému zaťaženiu pretekárov a k ich minimálnemu obmedzovaniu pri love.
Pripadne dotazy nepíšte mailom, ale rovno na stránku : https://drkheja.webnode.sk/forum-drk/ , aby boli všetci informovaný.
  
Jaroslav Heler
 
 
Trať a prístup k nej: TU