Webová prezentácia bola spustená

30.10.2010 17:21

Dnes bola spustená nová webová prezentácia.

Cielom projektu je priniesť čo najviac informáci záujemcom o rybárstvo, ako aj informovanie detí z DRK o pripravovanej činnosti.

—————

Späť