1. Slovenská detská rybárska olympiáda 2011 (15-17.7.2011)

23.02.2011 21:48

 

sa uskutoční v dňoch 15 - 17. júla 2011 v Štúrove. Olympiády sa môžu zúčastniť deti, ktoré navštevujú rybárske krúžky ( pri CVČ, ZO SRZ, ZŠ, ). Veková hranica je od 5 rokov do 17 rokov ( ročníky 1994 až 2005 ) Ubytovanie s plnou penziou ( predbežný poplatok je 20€/účastník ) Do dejiska detskej rybárskej olympiády si každý účastník cestu zabezpečí sám

Kategórie v ktoré budú vyhodnotené:

- súťaž družstiev ( štvorčlenné družstvá )

- súťaž jednotlivcov chlapci do 14 rokov 

- súťaž jednotlivcov mládež nad 14 rokov

- súťaž dievčat ( kategórie budú určené podľa účasti mladých rybárok )

Viac sa dozviete na krúžku.

—————

Späť